English version.

Note: This version of the Weather API is being deprecated. For a preview of the new version, see https://beta.api.met.no/. The api.met.no domain will be switched to the new version sometime during summer 2017. Please subscribe to our mailing list for up-to-date notifications!

Velkommen til api.met.no

api.met.no/weatherapi er et grensesnitt mot et utvalg av data fra Meteorologisk institutt. Dataene er fritt tilgjengelige for bruk under disse betingelsene. Se også egne vilkår for bruk av tjenesten.

For informasjon over hvilke data som er tilgjengelig, samt hvordan disse kan brukes, se dokumentasjonen.

Data som eies av andre enn Meteorologisk institutt er ikke tilgjengelig for allmenn bruk. Dette står spesifisert i dokumentasjonen for hvert enkelt produkt. Denne problemstillingen gjelder spesielt radarbildet over Norden og satellittbildene. Les dokumentasjonen for hvert enkelt produkt før bruk.

Andre datakilder ved Meteorologisk institutt

Kontakt

Ved spørsmål om rettigheter og bruk av data ta kontakt med Kristin Lyng. Tekniske spørsmål kan stilles til teknisk kontakt.

Welcome to api.met.no

api.met.no/weatherapi is an interface to a selection of data produced by MET Norway. The data is available for use under these conditions. See also separate conditions for use of the service

For information on available data and how to access them, please refer to the weatherapi documentation.

Data owned by other institutions than MET Norway is not available for unrestricted public use. This is specified in the documentation of each product. Examples of such products are the Nordic radar images and some satellite images. Refer to the documentation of each product.

Other data sources at MET Norway

Questions?

For questions regarding rights to and use of data, contact Kristin Lyng. For technical questions, contact technical personnel.